Kommunalvalg 2021 / Niels Ebbesen
 
Mit CV
 
Uddannelse
Studentereksamen fra Ribe Katedralskole
Hovedfagseksamen i dansk Århus Universitet
Bifagseksamen i kristendomskundskab Århus og Københans universiteter
Studievejlederuddannelsen
Organisationsudvikling & IT ledelseskurser
 
Arbejde og aktiviteter
Lærer og inspektor på Bornholms Gymnasium
Konsulent Undervisningsministeriet IT-projekter Poseidon og Enis
 
Aktiviteter i øvrigt
Formand for Jazzklub Ripensis, Ribe 1964-66
Politisk arbejde i Studenterforeningen, SF, Århus og Allinge-Sandvig borgerliste
Arrangør af sommerskole for udlændinge på Askov Højskole 1975 og 76
Initiativtager til og formand for Bornholms Skiløberforening fra 1979
Medarrangør af Masterclass-kursus på Svaneke-Gården med NHØP, Ole Koch Hansen og Lennart Gruvstedt som lærerkræfter sommeren 1991
Arrangør af og underviser på en række kurser for estiske skolefolk på Bornholm og i Riga
Aktiv musiker i lokal jazzsammenhæng og i øens lokale teaterforeninger
Medarrangør af en lang række studie- og skirejser til Frankrig, Italien og Spanien for både kolleger og elever
Formand for Bornholms Musikhus
Medlem af Fagligt Udvalg, Dansk udpeget af undervisningsministeriet.

 

Mærkesager

Uddannelse
Uddannelse er et kerneområde for RV, for uddannelse sætter den enkelte fri og gavner samtidig fællesskabets muligheder i fremtiden. Og uddannelse er HELE paletten: omsorg, sundhed, faglig, erhvervsrettet, studieforberedende. Generelt – og i særlig grad for en fjerntliggende ø som Bornholm – er det afgørende, at der er så god lokal adgang til uddannelse som muligt. Og vi skal støtte opkomsten af nye, lokale uddannelser, som kan komme til på basis af øens særlige styrker: fx gastronomiske uddannelser, turistmæssige uddannelser, naturpleje og lign.
Vi skal aktivt bekæmpe arbejdsløshed med opkvalificering i stedet for lediggang.
 
Erhverv, befolkningstilvækst
I de seneste 10-15 år er der faldet mange appelsiner i den bornholmske turban. Folkemødet lyser op med alle dets positive afledte effekter. Højnelsen af kvalitet og diversitet inden for de turistmæssige tilbud; bemærkelsesværdige gastronomiske fremstød; nye spændende nicher i vores fødevareproduktion og forarbejdning; frilufts- og naturliv inkl. Idrætsbegivenheder og ekstremsport.
Der er meget, som er gået den rigtige vej på Bornholm, og kronen på værket er måske den nye energi-ø med storproduktion af bæredygtig energi og power-X brændstoffer.
Det har bl.a. ført til en begyndende positiv stigende befolkningsudvikling. Det skal vi fastholde og på den måde også medvirke til en gradvis foryngelse i vores demografiske udvikling. Så vi bedre kan tage os af
 
Ældre og udsatte
Det tidspres, der præger hele vores afdeling for hjemmehjælp og tilgrænsende omsorgsydelser, skal vi se kritisk på og FORBEDRE. Det kan ikke alene gøres med omlægning og øget frihed til selvforvaltning, selvom det naturligvis skal til. Vi kommer ikke uden om at sikre bedre vilkår for de ansatte – både for at sikre værdige forhold for alle involverede OG for at sikre, at vi fremover overhovedet kan rekruttere det nødvendige antal medarbejdere.
 
Klima og bæredygtighed
Vi skal ikke lulle os selv i søvn i forvisning om, at vi er en ”Bright green Island" nu ovenikøbet snart med energi-ø. Lad os bare tage AFFALD som eksempel. Vi sorterer og genanvender LANGT dårligere end mange andre kommuner i Danmark. Ser vi på komplekset BOFA – BEOF og Rønne Varmeforsyning, så er der åbenbart kalamiteter under opsejling. Der ligger dyre og dumme hovsaløsninger med store indbyggede konflikter: Hvem skal dække den kæmpegæld ind, som er opstået i det gamle Østkraft. Og hvordan får vi på en rimelig måde forrentet og afdraget på de nye og dyre fjernvarmeløsninger? Skal vi sælge vores fælles lokale elnet?
I RV mener vi, at der er behov for at vi ser vores gæld i øjnene og indser, at i sidste ende er det os bornholmere og ingen andre, der kommer til at hæfte og hoste op. Så kan vi lige så godt sætte det lange lys på i stedet for at lukke finansielle huller med kortsigtet bortsalg af fælles infrastruktur.
Webmaster  | nieb@privat.dk