Bornholms Radikale Venstre er en relativ lille, men aktiv vælgerforening. Ud over den lokale bestyrelse og vores medlem af kommunalbestyrelsen har vi medlemmer i den radikale hovedbestyrelse på landsplan og repræsentanter i landspolitiske udvalg.
Som radikal på Bornholm er der derfor kortere vej til indflydelse på politikken - både lokalt og nationalt.
 

 
 
 
 
 
KLIMAET. Læs her om det allermest påtrængende problem, som vi alle i fællesskab MÅ gøre noget ved -
MED START NU.
 
FREMAD. Radikale Venstres samlede valgoplæg til valgene den 26.5 og 5.6 2019.
 
 
Onsdag den 5. juni kl. 14: GRUNDLOVSMØDE
på Christianshøjkroen.
 
 
Besøg af Morten Helveg Petersen den 22.5 2017 i Rasch.
 
 
Så har vi en ungdomsafdeling på Bornholm! Se mere på Facebook.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hvis ikke Østersøen mindst hvert tiende år får frisk ilt og salt takket være storm og højvande, så dør havbunden og fiskene.
Sådan er det også med de politiske partier. I virkeligheden burde en 300 - 400.000 danske melde sig ind i det parti, de føler sig mest i overensstemmelse med for at styrke den politiske samtale og beslutningsproces i vores land.
Webmaster  | nieb@privat.dk