Bornholms Radikale Venstre er en relativ lille, men aktiv vælgerforening. Vi er for en kort bemærkning ude af kommunalbestyrelsen, men vi har medlemmer i den radikale hovedbestyrelse på landsplan og repræsentanter i landspolitiske udvalg og skrivegrupper, der er med til løbende at udforme Radikale Venstres politik. 
 
Radikale Venstre et et gammelt parti med rødder i husmandsbevægelse, folkehøjskole og de københavnske moderne og liberale grupperinger før og efter år 1900. NU er partiet aktivt og dybt involveret i KLIMAkampen, udviklingen af EU og i at genvinde humanistisk fodfæste i forhold til udlændinge- og flygtningepolitiken. 
 
Som radikal på Bornholm er du med til at fastholde umistelige grundholdninger, samtidig med at vi i fællesskab udtænker og omformer vores fælles samfund i forhold til de store udfordringer, vi alle står overfor.
 

 
 
 
 
 
Læs Matilde Lissaus grundlovstale 2020 her.
 
 
 
 
 
KLIMAET. Læs her om det allermest påtrængende problem, som vi alle i fællesskab MÅ gøre noget ved -
MED START NU.
 
 
 
 
 
FREMAD. Radikale Venstres samlede valgoplæg til valgene den 26.5 og 5.6 2019.
 
 
Besøg af Morten Helveg Petersen d. 22.5 2017 i Rasch.
 
 
Så har vi en ungdomsafdeling på Bornholm! Se mere på Facebook.
 
 
 
 
 
New York Magazine om perspektiverne i den globale opvarmning
 
 
 
 
 
 
Hvis ikke Østersøen mindst hvert tiende år får frisk ilt og salt takket være storm og højvande, så dør havbunden og fiskene.
Sådan er det også med de politiske partier. I virkeligheden burde en 300 - 400.000 danske melde sig ind i det parti, de føler sig mest i overensstemmelse med for at styrke den politiske samtale og beslutningsproces i vores land.
Webmaster  | nieb@privat.dk