EU-kandidat

 
 
Kristian Kirk Mailand                                         
Kirkevej 2, Rutsker
3790 Hasle
 
3013 9070
 
 
 
 
 
 
KÆMP FOR RETSSTATEN
I EU ser vi statsledere og regeringer, som knægter de liberaldemokratiske grundprincipper: Respekt for menneskerettighederne, forsamlings- og ytringsfrihed. Nogle steder ret voldsomt som fx i Ungarn. Andre, inklusive den danske regering, forsøger at presse en ny-nationalistisk balance igennem og derved tilsidesættes den retsorden, vi har kendt og hyldet siden Europa fandt fred og valgte forbrødringen.
 
EN SOCIAL-LIBERAL RETNING
EU skal tackle de eksterne udfordringer. Klima, migration, forsvar og sikkerhed: Et friere, grønnere og stærkere EU. Internt går jeg idn for et EU, der med blandt andet en styrket regionalpolitik, stærkere uddannelsesrettgheder og en rimelig beskæftigelsessikring sætter en social-liberal kurs.
 
KLIMA
Det er helt afgørende, at klimadagsordenen flytter sig fra papir til handling. Der skal iværksættes grønne transport og energi-initiativer med det samme, herunder indføres en flyafgift.
I EU-budgettet skal vi prioritere klima og miljøforskning og udvikling af grønne løsninger. Vi bliver også nødt til stille skarp på hvordan produktionen i EU og importen til EU kan blive klimaneutral. Derfor må vi stille grønne krav til de produkter, som kan købes på det europæiske marked.
 
MIGRATION
Det går ikke, at landene i Europa kaster problemet rundt mellem sig. Der kun en løsning, og det er den fælles løsning, som må indebære at reelle flygtninge og andre skal asylansøgere visiteres ved Europas ydre grænse. Og at der sikres udvikling og fremtidsmuligheder i nærområderne og på det afrikanske kontinent.
 
DERFOR STILLER JEG OP
Det har måske aldrig været vigtigere.  Vi må bakke op om og arbejde for et stærkt europæisk samarbejde, der løser tidens store udfordringer.
 
For mig er det vigtigt, at samarbejdet fremover tager udgangspunkt i en europæisk solidaritet, der tydeligt bygger på vores liberaldemokratiske værdier og principper.
 
Helt ærligt, EU er da kke perfekt - og ser man oprigtigt interesseret ater, vil man opdage, at EU ikke er en fastlåst størrelse, men tværtimod er det samarbejde, hvor Europa bliver til og udvikler sig. time for time. Dag for dag. år for år. Retningen er derfor vigtig. Det er den vi skal stemme om ved valget til Europaparlamentet. Derfor stiller jeg op.
 
Webmaster  | nebbesen@pm.me