Gerd Lyng
Østergade 24
3770 Allinge
4015 8320
 
 
 
Mit CV
Medlem af Det Radikale Venstre på Bornholm.
Praktiserende læge på Bornholm i 28 år. Egen klinik for Muskuloskeletal Medicin i Allinge i 10 år. Skolelæge i den tidligere Allinge-Gudhjem kommune, Underviser i Muskuloskeletal Medicin i DSMM i 24 år, lektor på Specialeuddannelsen i Almen Medicin på Københavns universitet i 15 år. 
 
 
Mærkesager
 
Mine mærkesager er et velfungerende og sammenhængende sundheds-væsen samt miljø- og klimavenlig udvikling af transport- og energiområdet.
Herudover prioriterer jeg naturligvis beskyttelsen af grundvandet meget højt.
 
Inden for hele sundhedssektoren, såvel sygehuse som almen praksis, er det væsentligt, at IT-kommunikation kan foregå uden systemhindringer og med sikre databaser, der ikke er generelt synlige udenfor de involverede sundhedsområder.
 
Tryghed for patienter i dialog med sundhedsansatte er vigtig.
 
Region Hovedstadens visitation til behandling inden for sundhedssystemet i akutte situationer foregår for tiden ikke optimalt. Det er vigtigt, at 1813-konflikten imellem Region Hovedstaden og PLO snart afløses af en fornuftig aftale.
 
Ren luft bør være et krav for alle. Regionen skal være med til at styrke overgang fra tunge diesel- og benzindrevne transporter til bedre alternativer. Lige nu handler det om at lette overgangen til el-drevne køretøjer, for såvel passagerer som gods.
 
Boligopvarmning skal koncentreres om el-opvarmning frem for fossile opvarmningsmetoder. Således skal vi fortsat støtte omlægninger til fjernvarme- eller varmepumpeanlæg, og vi skal støtte klimavenlig energiproduktion i form af vindmøller og solenergianlæg.

Rent vand i vandhanen skal vi værne om. Indsatsen imod tilfældige udledninger af forurenende stoffer, der ødelægger vores grundvand , kan ikke prioriteres for højt.
 
 
 
Webmaster  | nebbesen@pm.me