David Christensen
Almindingensvej 2
3751 Østermarie
2913 7772
 
 
 
Mit CV
 
Projektleder, BOFA
Ekstern lektor, Aalborg Universitet

Tidligere
 
Adjunkt og Lektor ved erhvervsakademiet Cphbusiness
Projektleder ved Access2innovation
Videnskabelig Assistent og Ph.d.-stipendiat ved Aalborg Universitet

Uddannelser
Ph.d. ved det Tekniske Fakultet for IT og Design (Aalborg Universitet)
Civilingeniør, Plan & Miljø (Aalborg Universitet)
Cand.soc., Udviklingsstudier og Internationale Forhold (Aalborg Universitet)
 
 
Mærkesager
 
Iblandt mine mærkesager står der øverst, at jeg ønsker et handlekraftigt sundhedsvæsen, der med de fornødne ressourcer kan adressere de største behov og de mest sårbare mennesker.

Jeg går ind for en region der kan løfte fanen højt hvad angår den grønne og cirkulære omstilling. Et centralt instrument man kan gøre brug af her, er offentlige indkøb.

Jeg mener også, at regionen fortsat bør have højt til loftet hvad angår innovation, med forsknings- og udviklingsprojekter på tværs af discipliner og inddragelse af aktører såsom uddannelsesinstitutioner.

Et særligt område, der står mig nært, er handicapområdet og dets store problemer.

Hashtaggen #enmillionstemmer var omdrejningspunkt for en landsdækkende bevægelse, der kæmpede for øget synlighed og omstrukturering af handicapområdet.

Kommunerne har i dag det samlede myndighedsansvar, herunder visitationer, hvor der foreligger en central interessekonflikt grundet koblingen til kommunernes økonomi. Som konsekvens heraf har der bl.a. været ujævn og manglende fagligt niveau og ansvarsfraskrivelse landet over, hvor man gang på gang har set, at kommunerne har ladet mennesker med funktionsnedsættelser og deres pårørende i stikken.

Derfor støtter jeg, at handicapområdet skal væk fra kommunerne, og opløftes til et regionalt anliggende. Et borgerforslag blev desværre nedstemt kort før sommer 2021, men det Radikale Venstre støttede forslaget, skønt det principielt går imod det partipolitiske princip om mest mulig decentralisering.
 
 
 
 
Webmaster  | nebbesen@pm.me