New York Magazin om KLIMATRUSLERNES omfang
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kandidat til Folketinget:
Bornholm er ikke et godt sted for alle
 

Det går godt på Bornholm. Men ikke for alle. Visionen, om at Bornholm skal være et godt sted at arbejde og bo for alle, holder ikke.

Det stod meget klart ved det dialogmøde, Socialpædagogernes Landsforbund og Familieplejenetværksgruppen havde inviteret lokalpolitikere og folketingskandidater til tirsdag.

Mens medierne fyldes med de gode historier om et samfund i rivende udvikling, rekordmange påskegæster og gang i den over hele øen, er historierne nogle helt andre for en stor gruppe bornholmere. Dem, vi kalder de udsatte. Det kunne socialpædagoger, plejefamilier og nogle af dem, der virkelig har brug for hjælp, fortælle meget om.

Besparelserne, kommunen har været igennem de seneste mange år, har ikke været uden alvorlige omkostninger. Det viser sig nu i store udfordringer for de svageste i vores samfund. Dem, som igennem længere tid ikke har fået den hjælp, de har behov for. Mangel på døgntilbud. Alvorlig mangel på plejefamilier på grund af dårlige arbejdsforhold. Nedlæggelse af behandlingstilbud på heldagsskolen. For bare at nævne noget af det, vi har haft, men har sparet væk.

Det kan vi ikke være bekendt på en ø, som har bæredygtighed som sin store vision. Den sociale bæredygtighed er mindst lige så vigtig som anden form for bæredygtighed. Den stigende ulighed i Danmark, som viser sig tydeligere og tydeligere, må vi prøve at undgå på Bornholm.

Den kommunale budgetlægning for 2020 ser skræmmende ud, men det er nu, der skal investeres, hvis ikke vi skal stå med helt uoverskuelige problemer i fremtiden. Normalt i budgetlægning laver man beregninger over de besparelser, en investering kan give i fremtiden.

Det regnestykke kan være svært at få til at gå op, og ofte holder det ikke i virkeligheden. Det kan derfor godt ses som uansvarligt at foretage en usikker investering i et budget, hvor der skal spares 100 millioner kroner. Men man kan også lave et andet regnestykke. Hvis ikke der bliver gjort noget, kan man i stedet lægge øgede udgifter ind i overslagsårene.

Efter mange år i kommunalpolitik står det mig lysende klart, at politik ikke handler om at gøre det nødvendige. Det som kan læses ud af regnearkene. Det embedsfolkene er ansat til at levere. Nej, det handler om at lytte til de mennesker, der lever med udfordringerne, have tillid til at de fortæller sandheden og så træffe de beslutninger, der gør fremtiden for vores børn bedre og bedre. Og det er tydeligvis ikke de beslutninger, vi har truffet de seneste mange år. Jeg håber inderligt, at de nuværende politikere har det mod, der skal til for at investere i langsigtede løsninger, så det ikke bliver fremtidige politikere, som skal løse store udfordringer med ulighed, hvor nogle blev ladt tilbage, mens andre tordnede derudaf.

Hvis vi så ovenikøbet får ikke bare en ny regering, men en ny politik, bliver vi hjulpet af ændringer i nogle af de beslutninger, der er truffet på Christiansborg, som har vist sig at få helt uacceptable virkninger, som for eksempel kontanthjælpsloftet, integrationsydelsen og gensidig forsørgerpligt.
 
27.4 2019

Bente Johansen,
Folketingskandidat, Radikale Venstre
Bialitevejen 3 Vestermarie
 
 
 
EU-møde med Morten Helveg
 
 
Landsmøde 2017
Bente, Flemming og Anne deltog i landsmødet i nyborg 16-17.9.2017.
To meget spændende og intensive dage m 600 deltagere.
Landformand og politisk leder holdt begge rigtig gode taler.
Bitten Schjødt Kjær blev med overvældende flertal valgt som næstformand. En næstformand, der vil græsrødderne i provinsen. Bestemt et godt valg.
 
 
Klimaforandringerne
Det Radikale Venstre er et grønt parti, som lokalt, nationalt og internationalt forholder sig til de voldsomme ændringer menneskeheden og kloden trues af i form af global opvarmning. Det MÅ vi alle tage alvorligt, og derfor er det fx uomgængeligt at arbejde for et grønt og energimæssigt bæredygtigt Bornholm.

Hvis man vil læse et videnskabelig og etisk troværdig fremstilling af, hvad de yderste konsekvenser vil være, hvis vi ikke nu og her tager det lange lys på og handler ansvarligt og målbevidst, så kan man læse her fra New York Magazine. (Artiklen er annoteret, dvs. at man kan klikke på de gule markeringer og læse mere videnskabelige kilder og henvisninger i øvrigt.]
 
 
 
 
 
LYTTE-diskussionsarrangemen om FOLKESKOLEN på Bornholm.
 
 
Politikerne lytter til skolefolkene.
 
Danmarks Lærerforening, Skolelederne, BUPL og SL er inviteret, men alle med interesse for en styrkelse af folkeskolen på Bornholm er velkomne.

Det Radikale Venstre Bornholm
tilmeld gerne på bente.johansen@brk.dk
 
 
Komunernes Landsforeningsmøde Ålborg 2017
Bornholms Radikale Venstre var naturligvis også repræsenteret på det store møde i Ålborg. Billedet er fra RV's gruppemøde og det er Bente, der har taget det.
 
 
Uddanelsesdag RV Sjællands storkreds.
Flemming og Anne West deltog den 11. februar i uddannelsesdag i Køge med Sjællands Storkreds. En meget udbytterig dag med oplæg af Zenia Stampe, gode diskussioner og god snak med radikale fra Sjælland og Lolland-Falster.
Der er planlagt opfølgende uddannelsesdage, og deltagelse kan stærkt anbefales.
 
 
 
 
 
 
 
 
Folkemødemiddag i det radikale telt:
 
Medlemmer inviteres hermed til at deltage i folkemøde-middag i det radikale telt lørdag den 18. juni kl. 19.15 sammen med andre tilstedeværende radikale.

Menu: Frikadeller, kold kartoffelsalat, tærter og most/øl fra Svaneke. Pris 100 kr.

Tilmelding til Flemming West senest tirsdag den 14. juni.
 
 
Grundlovsmødet Christianhøjkroen 2016
 
 
Formand Flemming West byder velkommen til det velbesøgte grundlovsmøde, hvor der måtte sættes ekstra bord til for at de fremmødte kunne være der.
 
Michael Ramgil fra Dansk Røde Kors fortalte indsigtsfuldt og spændende om asylansøgerne i centrene på Bornholm. Både overgribende om de nationale procedurer og ikke mindst konkret om hverdagen på vore centre her på øen.  Og han svarede beredvilligt og præcist på de mange spørgsmål.
 
En fin dag i solen.
 
 
 
 
 
 
 
 
Flemming og Helveg i Bruxelles
 
 
Hele gruppen i Bruxelles
Webmaster  | nieb@privat.dk