New York Magazin om KLIMATRUSLERNES omfang
 
 
RV om Socialdemokraternes og Venstres
besparelse på DASK
 

Ryg ikke ukritisk med på "murstensbølgen"

I den standende debat om Snorrebakke-byggeriet er det blevet lidt af en punchline at tale om ”mursten i stedet for mennesker”. I den forstand, at anlægsudgifter har det med at blive vedtaget og bevilget for hurtigt og på en måde, der går ud over driften. Det har i hvert fald i 2 tilfælde ført til indlæg fra repræsentanter for de kommunalt ansatte, hvor de gør opmærksom på, at de sådan set også er en slags mennesker, og at deres arbejdsmiljø og arbejdsforhold trænger til at blive forbedret. Det første har de selvfølgelig helt ret i; det andet gælder vel også nogle steder omkring i de kommunale bygninger.
Det har fået mig til at tænke lidt nærmere over symbolindholdet i ordet ”mursten”.
Man kan tænke på plejecenter Snorrebakken, Campus Bornholm og nu altså et evt. kommende rådhus i Knudsker.
I alle tilfælde er der tale om en betydelig centralisering, forestillingen om, at stort er bedre og mere rationelt, og om aktiv kassetænkning ud over kommunens egne midler. Der er ikke altid, at det er så simpelt. Ofte ryger der noget værdifuldt ud med badevandet i den proces, og der er også en tendens til, at de store byggeaktiviteter ender med at gå ud over driften. Selvom renten er lav, lånenes løbetid 30 år og der kan søges støtte og midler undervejs, så bør man holde fornuften fangen og ikke nødvendigvis ryge ukritisk med på ”murstensbølgen”.
Et konkret eksempel på, hvad jeg mener. Oppe i Sandvig lå der et fremragende ældre- og plejecenter. Det bestod af en linje stenhuggerboliger omdannet til beskyttede boliger og lige bag ved en moderne plejehjemsfløj med boliger, køkken og personalefaciliteter. Enestående smukt placeret, og hvad der er lige så vigtigt: beliggende i den landsby og egn, hvor beboerne havde levet måske hele deres liv. Fx kunne Erika, som havde sin mand på dette plejehjem, hver dag cykle fra Tejn til Sandvig og være sammen med ham et par timer. Indtil det centrale Snorrebakken med store køkkener, boligsikring og fanden og hans pumpestok stod færdigt og klar til indflytning. Så var det slut med cykelturene og også med (kontakt med) manden, som døde kort efter flytningen. Jeg påstår ikke, at dødeligheden ligefrem indgår i regnearkene, men det er i hvert fald ofte sådan det går, når man rykker de gamle op med lange, lange rødder.
Jeg arbejdede i 40 år på Bornholms Gymnasium og kunne komme med nette historier om hele tilblivelsen af det projekt, men det vil jeg afholde mig fra af habilitetsårsager. Jeg vil nøjes med at sige, at større, centraliseret og spritnyt ikke altid er bedre.
Hvad så med rådhuset i Knudsker, som jo ikke er et rigtigt rådhus, sådan som man havde tidligere i centrum af købstaden med rådhusplads og det hele. Det er heller ikke en egentlig SAMLING af kommunens ansatte og politikere; de vil stadig være fordelt på tre matrikler. Ja, allerede ved regionskommunens start sikrede man optimal netforbindelse mellem alle kommunale matrikler; der blev trukket højhastighedsfiber så lyd og billede og sagsakter på sekunder kunne stå på den skærm, hvor der var brug for det.
Radikale Venstre på Bornholm mener om den sag, at man skal starte med at opgradere Ullasvej klimamæssigt og energimæssigt. Det er grønnere og medfører helt sikkert forbedret arbejdsmiljø. Der er givet også andre lokaliteter, som trænger til en overhaling og forbedret indretning. Det skal man gøre. Men det planlagte byggeri kræver yderligere omtanke og også en vurdering af projektets grønne bundlinje.
Endelig mener vi, at Centralbiblioteket skal blive, hvor det er. Det er yderligere et eksempel på noget eksisterende, som fungerer forbilledligt, og som man alene af den grund skal lade være i fred. Og de yderligere planer om Dams Gård og kulturhus og byggeprojekter på grundene dernede er forskruede.
Konsulentfirmer sprøjter PDF-rapporter med flotte visualiseringer ud i hobetal; dem er der alt for tit grund til at være skeptisk og kritisk overfor. Vi skal i hvert fald holde fornuften fangen; det er os og ikke dem, der bestemmer. Så kunne vi måske i stedet for få råd til et ungdomshus, en skatepark og den slags.

 
 
RV om Socialdemokraternes og Venstres
besparelse på DASK

Det kan let blive dyrt at spare på specialundervisning i DASK som foreslået i det netop vedtagne budgetforlig mellem Socialdemokratiet og Venstre. Sparet helt væk giver det 1 million kroner årligt til kommunekassen.
Det handler om store skolebørn, der har prøvet det ene skoletilbud efter det andet uden at trives og med stor belastning af de berørte familier. Det drejer sig helt præcist om 9 elever. De fleste af børnene er hen ad vejen diagnosticeret med autisme og andre psykiatriske diagnoser, og det er entydigt årsagen til, at det generelle folkeskoletilbud ikke passer til dem. De kan simpelthen ikke fungere som integrerede i almindelige skoleklasser på trods af massiv støtte.
For de fleste familier har det været forløsende at se ungerne trives i det tilbud, der har været gældende i flere år under navnet DASK (DAgbehandlings- og SKoletilbud under Folkeskolelovens §20 stk. 5 for unge mellem 13 og 18 år).
Resultatet af besparelsen vil i mange tilfælde være, at familierne med en eller to udearbejdende voksne bliver tvunget til at forlade vores ø.
Nedskæringen rammer få børn, men det kommer til at ramme hele familier og på den måde vil den sparede million være pist forsvundet i tabte skattekroner. Og hvad værre er: den værdifulde ekspertise går tabt, og det ovenikøbet i en tid, hvor det er svært at skaffe arbejdskraft. Altså en yderst tvivlsom beslutning, som må og skal omgøres. Det ER en ommer.

Læge Gerd Lyng
Allinge
Kandidat KV21, Bornholms Radikale Venstre
 
 
RV om Socialdemokraternes og Venstres
BUDGETFORLIG
 
Efter Bornholms Radikale Venstres opfattelse viser det nu gennemtrumfede budgetforlig, hvor galt det kan gå, når de to ”store” skærer igennem og hælder de ”små” ned ad brættet.

Snorrebakken fastholdes med djævelens vold og magt, mens den stærk tiltrængte renovering af Toftelunden i Hasle underfinansieres markant. Velfærden rammes – især børn og unge – og alligevel vælger man at trække næsten 250 millioner på kommunekassen over de kommende 3 år. Selv blandt de kommunalt ansatte er der tvivl om, hvorvidt en bekostelig og kun delvis samling af de ansatte er den rette løsning. Sandt er det i hvert fald, at den stædige byggeiver har sin pris. Og nogen grøn bundlinje er der i hvert fald ikke tale om.

Madskolen på Paradisbakkeskolen og neddroslingen af DASK er to iøjnefaldende eksempler på, at administrative mursten overtrumfer succesfulde skoleprojekter både for ”almindelige” og udsatte unge. I de sidste par dage er der argumenteret overbevisende for det tåbelige og uansvarlige i disse to besparelser, men det er mange flere eksempler, når man ser de røde tal ud for en række besparelsespunkter. Det er børne/skole, social og sundhed, job & natur og miljø, der holder for.

Nu, hvor valgkampen for alvor går i gang, er der én pointe, man som vælger burde overveje i denne forbindelse: Det er faktisk betydningsfuldt at have en kommunalbestyrelse, hvor små og mindre partier er repræsenteret for at nuancere og kvalificere beslutningerne. Radikale Venstre sad ikke i kommunalbestyrelsen i de seneste 4 år, men i de foregående 12 år gjorde vi, og med masser af kvalificerede indspark, godt samarbejde og gode resultater. Bente Johansen gjorde en alment respekteret indsats i de år, og vores nuværende spidskandidat er helt klar til at tage tråden op.


 
 
RV om rådhusbyggeri på Snorrebakken:
 
Vi skal rykke sammen i EL-bussen.

I Bornholms Tidende den 11. august slår Morten Riis et slag for at droppe det store rådhusbyggeri på Snorrebakken og i stedet bruge pengene på elektrificering af BAT ødækkende.
Bornholms Radikale Venstre støtter det synspunkt. I årene før corona-pandemien var vi indstillede på at samle øens medarbejdere og sælge eller finde anden relevant anvendelse for de gamle rådhuse rundtom på øen. Ikke kun for at øge medarbejdertrivslen, men lige så meget for at opnå den ekstra kvalitetsgevinst, der ville ligge i, at de ansatte ansigt til ansigt kunne udveksle ideer og skyde genvej til både hurtigere og bedre løsninger. At byggesagen på Snorrebakken er blevet grundigt forkludret politisk og administrativt ved alle, men det burde i princippet ikke umuliggøre langt om længe at få det realiseret.
MEN i mellemtiden er der sket store ting:
For det første medførte coronakrisen nye virtuelle samarbejdsformer, som ikke kun viste sig at være nødløsninger, men som også bidrog med hurtig kommunikation, mere uforstyrret hjemmearbejde og mange sparede kørte kilometer. I en sådan grad, at fagforeninger og arbejdsgivere ikke drømmer om at vende tilbage til 8-16 fremmøde på arbejdspladsen 5 dage om ugen.
For det andet har vi lige fået en ny og aldeles alarmerende klimarapport fra FN. Klimafornægtelse er ikke længere en mulighed; tværtimod MÅ klimaet prioriteres højest, når det handler om offentlige og private aktiviteter.
Så vi mener ikke, at man først lige kan bruge 180 millioner på et stort, klimatungt byggeri, for så bagefter at begynde at opføre sig besindigt og ansvarligt.
Det er nu, vi skal rykke sammen i el-bussen. En moderne el-bus kan køre mellem 315 og 475 km på en opladning. I Odder og Herning kommuner har man taget springet, og man regner der med at spare henholdsvis 200 og 1100 tons CO2 om året samtidig med, at man kører på bæredygtig strøm fra vindmøller.
Bornholms Radikale Venstre går ind for, at disse muligheder prioriteres og undersøges seriøst.

Matilde Lissau, Rønne
Niels Ebbesen, Allinge
Kandidater til kommunalvalget
Radikale Venstre Bornholm. 
 
 
RV's forslag til finanslov. PDF til download)
 
 
Matilde Lissaus grundlovstale 2020
 
 
Vi lever i en tid, der giver stof til eftertanke, både i forhold til vores grundlov og det danske demokrati i almindelighed.
Corona’en har påvirket os alle og vores demokrati har både vist sig fra sin smukkeste side, men vi er også opmærksomme på bagsiden af medaljen.
I 1991 var jeg så heldig at få lov til at holde min ”jomfru-tale” i FNs 6. udvalg. Jeg var udpeget af Dansk Ungdoms Fællesråd som ungdomsdelegat til FNs generalforsamling. Jeg var ung og idealistisk – nu er jeg kun idealistisk.
Og hvis man har været med i Dansk Ungdoms Fællesråd, så har man også stiftet bekendskab med Hal Koch. I 1940 stifter Hal Koch nemlig Dansk Ungdoms Samvirke som i 1945 skifter navn til Dansk Ungdoms Fællesråd. Hal Koch stifter Samvirket som et værn mod nazismen.
Men hvorfor snakker jeg om Hal Koch og hvilken relevans har han for i dag? For nylig faldt jeg over dette citat fra Hal Koch: ”Vi har for nylig gennemlevet en periode, hvor vi tvunget af de ydre forhold var så temmelig isoleret fra det øvrige Europa, og hvor vi indadtil overfor tyskernes tryk naturligt kom til at understrege, at det danske var os nok, og hvor vi ofte blev mere nationalt indsnævrede end sundt var.”
Jo netop dette citat er så vigtigt at holde os for øje. Hvis I udskifter tyskernes tryk med Coronaens tryk, så kan jeg se tendenser der fører os i samme retning som det gjorde for nogle efter 2. verdenskrig. Det er ingen hemmelighed at Hal Koch var tilhænger af Demokrati gennem samtale og at demokrati gennem afstemning ikke var et rigtigt demokrati. I den seneste tid har vi på den smukke side oplevet folketingets politikkere stås sammen mod den ydre ”usynlige” fjende og de har ikke været sene til at rose sig selv. Men på den anden side står folket – nogen gange uforstående over for de beslutninger der bliver taget. Få men ikke mange har stillet spørgsmålstegn ved det demokratiske i de beslutninger der er taget. Det er klart at vi har måtte lukke ned, og begrænse befolkningens ret til forsamling. Og netop forsamlings retten er jo ukrænkelig i vores grundlov. Alligevel har der ikke været oprør i Danmark.
Jeg siger ikke her at vores grundlovssikrede rettigheder ikke med rette er taget fra os under Covid-19 viraets rasen, men jeg siger at det er vigtigt at vi ikke glemmer at stille spørgsmålstegn, ved det politikkerne gør og beslutter, også selvom der kan være god grundt til at gøre nøjagtig det de beder os om. Jeg mener da også at befolkningen har stået sammen, hver for sig. Har fulgt regeringen og folketingets beslutninger, og faktisk i en grad der ikke er set siden 2. verdenskrig. Er Corona vores generations 3. verdens krig? Ja det er det vel på en måde, og dermed vil jeg gerne understrege at det mere end nogensinde er vigtigt at vi holder vores grundlovssikrede rettigheder i hævd. Grunden til at vi som folk følger regering og folketing, selvom det presser os til at leve sammen – hver for sig, er at vi er, hvad Hal Koch ville sige ”godt opdragede”.
I 1945 udkommer Hal Kochs bog ”Hvad er demokrati”. Her skriver han: ”Demokratiet kan ikke sikres – netop fordi det ikke er et system, der skal gennemføres, men en livsform der skal tilegnes. Det drejer sig om et sindelag, der bibringes hvert nyt slægtsled. Der er det folkelig oplysnings- og opdragelsesarbejde der er nerven i demokratiet.”
Et eller andet sted er det lykkedes Hal Koch og andre gode folk at forklare os nerven i demokratiet – samtalen. Den åbne dialog og samtalen, er fundamentet for at forstå hinandens bevæggrunde. Hvis vi lader sværdet og ikke ordret råde, så vil det være junglens loven der råder og den stærkeste vil vinder. Vi er derfor hele tiden nødt til at opretholde samtalen også med dem vi er uenige med, først når vi lytter og i gensidig respekt forsøger at forstå den andens bevæggrunde kan vi træffe holdbare og bæredygtige løsninger, der også beskytter mindretallet.
Hal Koch siger: ”Demokratiets væsen beror på, at man mødes og tales ved, at man gennem samtale når til en bedre og rimeligere forståelse og derudfra formår at træffe en afgørelse, som ikke alene tjener en enkelt person eller klasse, men som tager billigt hensyn til helheden.
Der er blevet talt meget i disse Coronatider, og måske netop derfor er vi ikke på barrikaderne her på Grundlovsdag.
Vi skal huske at værne om vores grundlovsrettigheder og forsat stille spørgsmål. Vi skal passe på at vores isolation ikke fører til national snæversynethed, og så skal vi takke os lykkelige for ”at vi er så godt opdraget”.
Rigtig glædelig Grundlovs dag til jer alle.
 
 
 
 
 
 
 
 
Paneldebat "spidskandidater" politikermessen
i Åkirkebyhallerne 10.10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Flemming og Helveg i Bruxelles
 
 
Hele gruppen i Bruxelles
Webmaster  | nebbesen@pm.me