New York Magazin om KLIMATRUSLERNES omfang
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RV's forslag til finanslov. PDF til download)
 
 
Matilde Lissaus grundlovstale 2020
 
 
Vi lever i en tid, der giver stof til eftertanke, både i forhold til vores grundlov og det danske demokrati i almindelighed.
Corona’en har påvirket os alle og vores demokrati har både vist sig fra sin smukkeste side, men vi er også opmærksomme på bagsiden af medaljen.
I 1991 var jeg så heldig at få lov til at holde min ”jomfru-tale” i FNs 6. udvalg. Jeg var udpeget af Dansk Ungdoms Fællesråd som ungdomsdelegat til FNs generalforsamling. Jeg var ung og idealistisk – nu er jeg kun idealistisk.
Og hvis man har været med i Dansk Ungdoms Fællesråd, så har man også stiftet bekendskab med Hal Koch. I 1940 stifter Hal Koch nemlig Dansk Ungdoms Samvirke som i 1945 skifter navn til Dansk Ungdoms Fællesråd. Hal Koch stifter Samvirket som et værn mod nazismen.
Men hvorfor snakker jeg om Hal Koch og hvilken relevans har han for i dag? For nylig faldt jeg over dette citat fra Hal Koch: ”Vi har for nylig gennemlevet en periode, hvor vi tvunget af de ydre forhold var så temmelig isoleret fra det øvrige Europa, og hvor vi indadtil overfor tyskernes tryk naturligt kom til at understrege, at det danske var os nok, og hvor vi ofte blev mere nationalt indsnævrede end sundt var.”
Jo netop dette citat er så vigtigt at holde os for øje. Hvis I udskifter tyskernes tryk med Coronaens tryk, så kan jeg se tendenser der fører os i samme retning som det gjorde for nogle efter 2. verdenskrig. Det er ingen hemmelighed at Hal Koch var tilhænger af Demokrati gennem samtale og at demokrati gennem afstemning ikke var et rigtigt demokrati. I den seneste tid har vi på den smukke side oplevet folketingets politikkere stås sammen mod den ydre ”usynlige” fjende og de har ikke været sene til at rose sig selv. Men på den anden side står folket – nogen gange uforstående over for de beslutninger der bliver taget. Få men ikke mange har stillet spørgsmålstegn ved det demokratiske i de beslutninger der er taget. Det er klart at vi har måtte lukke ned, og begrænse befolkningens ret til forsamling. Og netop forsamlings retten er jo ukrænkelig i vores grundlov. Alligevel har der ikke været oprør i Danmark.
Jeg siger ikke her at vores grundlovssikrede rettigheder ikke med rette er taget fra os under Covid-19 viraets rasen, men jeg siger at det er vigtigt at vi ikke glemmer at stille spørgsmålstegn, ved det politikkerne gør og beslutter, også selvom der kan være god grundt til at gøre nøjagtig det de beder os om. Jeg mener da også at befolkningen har stået sammen, hver for sig. Har fulgt regeringen og folketingets beslutninger, og faktisk i en grad der ikke er set siden 2. verdenskrig. Er Corona vores generations 3. verdens krig? Ja det er det vel på en måde, og dermed vil jeg gerne understrege at det mere end nogensinde er vigtigt at vi holder vores grundlovssikrede rettigheder i hævd. Grunden til at vi som folk følger regering og folketing, selvom det presser os til at leve sammen – hver for sig, er at vi er, hvad Hal Koch ville sige ”godt opdragede”.
I 1945 udkommer Hal Kochs bog ”Hvad er demokrati”. Her skriver han: ”Demokratiet kan ikke sikres – netop fordi det ikke er et system, der skal gennemføres, men en livsform der skal tilegnes. Det drejer sig om et sindelag, der bibringes hvert nyt slægtsled. Der er det folkelig oplysnings- og opdragelsesarbejde der er nerven i demokratiet.”
Et eller andet sted er det lykkedes Hal Koch og andre gode folk at forklare os nerven i demokratiet – samtalen. Den åbne dialog og samtalen, er fundamentet for at forstå hinandens bevæggrunde. Hvis vi lader sværdet og ikke ordret råde, så vil det være junglens loven der råder og den stærkeste vil vinder. Vi er derfor hele tiden nødt til at opretholde samtalen også med dem vi er uenige med, først når vi lytter og i gensidig respekt forsøger at forstå den andens bevæggrunde kan vi træffe holdbare og bæredygtige løsninger, der også beskytter mindretallet.
Hal Koch siger: ”Demokratiets væsen beror på, at man mødes og tales ved, at man gennem samtale når til en bedre og rimeligere forståelse og derudfra formår at træffe en afgørelse, som ikke alene tjener en enkelt person eller klasse, men som tager billigt hensyn til helheden.
Der er blevet talt meget i disse Coronatider, og måske netop derfor er vi ikke på barrikaderne her på Grundlovsdag.
Vi skal huske at værne om vores grundlovsrettigheder og forsat stille spørgsmål. Vi skal passe på at vores isolation ikke fører til national snæversynethed, og så skal vi takke os lykkelige for ”at vi er så godt opdraget”.
Rigtig glædelig Grundlovs dag til jer alle.
 
 
 
 
 
 
 
Flemming og Helveg i Bruxelles
 
 
Hele gruppen i Bruxelles
Webmaster  | nebbesen@pm.me