Birger Nissen 
 
POLITISK KARRIERE
Medlem af Hovedbestyrelsen
Formand for Kultur- og Kirkeudvalget
Medlem af Internationalt Udvalg
Repræsentant i norske, svenske og finske søsterpartier
1972-nu · Bestyrelsesmedlem og Formand · Nexø Radikale Venstre og Bornholms Radikale Venstre
 
 
UDDANNELSE
1995 · Indvandrerlæreruddannelse, Vejleder · Dansk som fremmedsprog, Dansk Kultur og samfundsfag.
AOF Bornholm og Fyns Amt
1964-1969 · Lærereksamen · Liniefag: Engelsk, Idræt
Skårup Statsseminarium
1963-1964 · High School Diploma
Minnesota, USA
1963 · Realeksamen
Vestre Skole, Svendborg
 
TILLIDSHVERV
Næstformand
Grundtvigsk Forum Bornholm
Næstformand
Spejdercenter Rømeregård
Bestyrelsesmedlem
BORNHOLMS HØJSKOLE
1959-nu · Leder på mange niveauer.
KFUM-Spejderne, Bornholms Distrikt
Menighedsrådsformand
SCT IBS KIRKE
1991-2003 · International Frivillighedskonsulent i Malaysia, Tjekkiet, Slovakiet og Ungarn.
AFS INTERKULTUR
1992-2002 · Bestyrelsesmedlem, Næstformand
AFS Interkultur
1972-1992 · Formand
AFS Interkultur Bornholm
 
 
 
Gerd Lyng
 
Mit CV
 
Medlem af Det Radikale Venstre på Bornholm.
Praktiserende læge på Bornholm i 28 år. Egen klinik for Muskuloskeletal Medicin i Allinge i 10 år. Skolelæge i den tidligere Allinge-Gudhjem kommune, Underviser i Muskuloskeletal Medicin i DSMM i 24 år, lektor på Specialeuddannelsen i Almen Medicin på Københavns universitet i 15 år. 
 
Mærkesager
 
Mine mærkesager er et velfungerende og sammenhængende sundheds-væsen samt miljø- og klimavenlig udvikling af transport- og energiområdet.
Herudover prioriterer jeg naturligvis beskyttelsen af grundvandet meget højt.

Inden for hele sundhedssektoren, såvel sygehuse som almen praksis, er det væsentligt, at IT-kommunikation kan foregå uden systemhindringer og med sikre databaser, der ikke er generelt synlige udenfor de involverede sundhedsområder.

Tryghed for patienter i dialog med sundhedsansatte er vigtig.

Region Hovedstadens visitation til behandling inden for sundhedssystemet i akutte situationer foregår for tiden ikke optimalt. Det er vigtigt, at 1813-konflikten imellem Region Hovedstaden og PLO snart afløses af en fornuftig aftale.

Ren luft bør være et krav for alle. Regionen skal være med til at styrke overgang fra tunge diesel- og benzindrevne transporter til bedre alternativer. Lige nu handler det om at lette overgangen til el-drevne køretøjer, for såvel passagerer som gods.

Boligopvarmning skal koncentreres om el-opvarmning frem for fossile opvarmningsmetoder. Således skal vi fortsat støtte omlægninger til fjernvarme- eller varmepumpeanlæg, og vi skal støtte klimavenlig energiproduktion i form af vindmøller og solenergianlæg.

 

Rent vand i vandhanen skal vi værne om. Indsatsen imod tilfældige udledninger af forurenende stoffer, der ødelægger vores grundvand , kan ikke prioriteres for højt.
 
 
 
Niels Ebbesen
 
Mit CV

Uddannelse
Studentereksamen fra Ribe Katedralskole
Hovedfagseksamen i dansk Århus Universitet
Bifagseksamen i kristendomskundskab Århus og Københans universiteter
Studievejlederuddannelsen
Organisationsudvikling & IT ledelseskurser 
 
Arbejde og aktiviteter
Lærer og inspektor på Bornholms Gymnasium
Konsulent Undervisningsministeriet IT-projekter Poseidon og Enis

Aktiviteter i øvrigt
Formand for Jazzklub Ripensis, Ribe 1964-66
Politisk arbejde i Studenterforeningen, SF, Århus og Allinge-Sandvig borgerliste
Arrangør af sommerskole for udlændinge på Askov Højskole 1975 og 76
Initiativtager til og formand for Bornholms Skiløberforening fra 1979
Medarrangør af Masterclass-kursus på Svaneke-Gården med NHØP, Ole Koch Hansen og Lennart Gruvstedt som lærerkræfter sommeren 1991
Arrangør af og underviser på en række kurser for estiske skolefolk på Bornholm og i Riga
Aktiv musiker i lokal jazzsammenhæng og i øens lokale teaterforeninger
Medarrangør af en lang række studie- og skirejser til Frankrig, Italien og Spanien for både kolleger og elever
Formand for Bornholms Musikhus
Medlem af Fagligt Udvalg, Dansk udpeget af undervisningsministeriet.

 

Mærkesager

Klima og bæredygtighed
Vi skal ikke lulle os selv i søvn i forvisning om, at vi er en ”Bright green Island" nu ovenikøbet snart med energi-ø. Lad os bare tage AFFALD som eksempel. Vi sorterer og genanvender LANGT dårligere end mange andre kommuner i Danmark. Ser vi på komplekset BOFA – BEOF og Rønne Varmeforsyning, så er der åbenbart kalamiteter under opsejling. Der ligger dyre og dumme hovsaløsninger med store indbyggede konflikter: Hvem skal dække den kæmpegæld ind, som er opstået i det gamle Østkraft. Og hvordan får vi på en rimelig måde forrentet og afdraget på de nye og dyre fjernvarmeløsninger? Skal vi sælge vores fælles lokale elnet?
I RV mener vi, at der er behov for at vi ser vores gæld i øjnene og indser, at i sidste ende er det os bornholmere og ingen andre, der kommer til at hæfte og hoste op. Så kan vi lige så godt sætte det lange lys på i stedet for at lukke finansielle huller med kortsigtet bortsalg af fælles infrastruktur.

Uddannelse
Uddannelse er et kerneområde for RV, for uddannelse sætter den enkelte fri og gavner samtidig fællesskabets muligheder i fremtiden. Og uddannelse er HELE paletten: omsorg, sundhed, faglig, erhvervsrettet, studieforberedende. Generelt – og i særlig grad for en fjerntliggende ø som Bornholm – er det afgørende, at der er så god lokal adgang til uddannelse som muligt. Og vi skal støtte opkomsten af nye, lokale uddannelser, som kan komme til på basis af øens særlige styrker: fx gastronomiske uddannelser, turistmæssige uddannelser, naturpleje og lign.
Vi skal aktivt bekæmpe arbejdsløshed med opkvalificering i stedet for lediggang.

Erhverv, befolkningstilvækst
I de seneste 10-15 år er der faldet mange appelsiner i den bornholmske turban. Folkemødet lyser op med alle dets positive afledte effekter. Højnelsen af kvalitet og diversitet inden for de turistmæssige tilbud; bemærkelsesværdige gastronomiske fremstød; nye spændende nicher i vores fødevareproduktion og forarbejdning; frilufts- og naturliv inkl. Idrætsbegivenheder og ekstremsport.
Der er meget, som er gået den rigtige vej på Bornholm, og kronen på værket er måske den nye energi-ø med storproduktion af bæredygtig energi og power-X brændstoffer.
Det har bl.a. ført til en begyndende positiv stigende befolkningsudvikling. Det skal vi fastholde og på den måde også medvirke til en gradvis foryngelse i vores demografiske udvikling. Så vi bedre kan tage os af

Ældre og udsatte
Det tidspres, der præger hele vores afdeling for hjemmehjælp og tilgrænsende omsorgsydelser, skal vi se kritisk på og FORBEDRE. Det kan ikke alene gøres med omlægning og øget frihed til selvforvaltning, selvom det naturligvis skal til. Vi kommer ikke uden om at sikre bedre vilkår for de ansatte – både for at sikre værdige forhold for alle involverede OG for at sikre, at vi fremover overhovedet kan rekruttere det nødvendige antal medarbejdere.


 
 
 
David Christensen

Projektleder, BOFA
Ekstern lektor, Aalborg Universitet
 
Tidligere
Adjunkt og Lektor ved erhvervsakademiet Cphbusiness
Projektleder ved Access2innovation
Videnskabelig Assistent og Ph.d.-stipendiat ved Aalborg Universitet.
Uddannelser
Ph.d. ved det Tekniske Fakultet for IT og Design (Aalborg Universitet)
Civilingeniør, Plan & Miljø (Aalborg Universitet)
Cand.soc., Udviklingsstudier og Internationale Forhold (Aalborg Universitet)
Jeg er opstillet som kandidat til kommunalbestyrelsen for de Radikale Venstre på Bornholm, hvortil jeg flyttede i 2019 med min lille familie - min bedre halvdel Therese samt Frederik på snart 9 år. Vi bor i Østermarie i et lille hus med vores nyerhvervede katte, Sally og Ray.
 
Det er et privilegium at arbejde med Bornholms grønne omstilling. Som projektleder på BOFA - Bornholms Affaldsbehandling - sidder jeg i maskinrummet når det gælder Bornholms ambitiøse vision om at stå uden affald i 2032. Det er spændende! Det giver også et insider-blik i, at området til stadighed skal prioriteres højt politisk. Det kræver åbenhed, mod, samarbejde og innovation, hvor jeg til enhver tid vil løfte fanen højt med faglighed og handlevilje.
 
Det som også står mig nært, er skole- og handicapområdet. I vores familie har vi valgt at være åbne omkring, at vi med Frederik har et fantastisk barn der tilfældigvis har autismespektrumforstyrrelse. Sådanne mennesker kan bidrage med et helt unikt verdensforståelse og kreativitet, men det er desværre ikke altid, at samfundet er indrettet til at udvise forståelse. Vi har derfor udgivet en børnebog-serie, "From the Island to the World" der gør op med autisme-myter og som i øvrigt profilerer Bornholm markant. Jeg vil gerne bakke oplysningsarbejdet med politisk handling, der støtter bedst op de sårbare på Bornholm.
 
Webmaster  | nebbesen@pm.me